Misjon og visjon

Misjon og visjon
Verdensomspennende benchmark for design og realisering av «Places to Grow»

Thermoflor tar seg av design, produksjon og bygging av nyskapende hagesentre over hele verden. Vi leverer spesialtilpassede løsninger som er tilpasset oppdragsgiverens ønsker, mulighetene som omgivelsene gir og den lokale kundens behov. I denne prosessen tar vi oss av så mye som mulig av arbeidet for kunden. Vi leverer hagesentrene klare til bruk, og gir støtte over lang tid, både kommersiell og teknisk. Vi ser alltid på ting i langt perspektiv, og tenker bærekraftighet i alle ordets betydninger. Det som driver oss er langvarig suksess for våre kunder. Derfor ser vi også hele tiden på hva som kan bli bedre, samtidig som vi fortsetter nyskapningsarbeidet.

Bygge for forbrukeren

Thermoflor ønsker å være referansen over hele verden. En Benchmark med stor B når det gjelder vellykkede, moderne hagesentre. Derfor tenker vi aktivt sammen med oppdragsgiveren vår, og gjør alltid litt mer enn det kunden ber oss om. Vi utvikler teknisk toneangivende hagesentre som gir hele familien en totalopplevelse. Lyse, inviterende og stemningsfulle omgivelser som stimulerer alle sansene. Så bygger vi da også våre hagesentre først og fremst for våre kunders kunder.

Bli godt kjent

Når det gjelder oppdragsgiveren vår, legger vi vekt på et varmt og varig forhold. Vi liker å gjøre forretninger på en komfortabel og personlig måte, der vi synes det er viktig å bli godt kjent med både oppdragsgiveren og dennes behov og ønsker. Slik kan vi tilpasse våre tjenester 100 % til dette.

Utvikle og gi råd ut fra kunnskaper om markedet

Et hagesenter har en bestemt funksjon i sine omgivelser. Det er vår utfordring å fylle denne funksjonen, slik at det oppstår størst mulig merverdi. I den forbindelse er det nyttig at vi har stor ekspertise innenfor hagesentersegmentet og -markedet i forskjellige land og regioner. Dette gjør at vi kan gi våre kunder spesialtilpassede råd, og hjelpe dem med å bygge opp (eller om) sine hagesentre for kommersiell suksess. Og det er ikke uten grunn at vi sier: Your Place to Grow.

denk je aan vernieuwing?

Thermoflor - Deforche Construct - Jan Arens

Your consultant for Export markets:

Jan Arens

+32 475 77 23 28
jarens@deforcheconstruct.com

Ben Boon

Your consultant for The Netherlands:

Ben Boon 

+31 646 607 901
bboon@thermoflor.com 

Bernhard Graessner

Your consultant for Germany: 

Bernhard Graessner 

+49 160 956 715 29 
bgraessner@thermoflor.com 

 

Virginia Romero

Your consultant for Spain:

Virginia Romero
+34 657 153 313
vromero@deforchegroup.com

 

Projecten

contacteer ons
bel me op